proprii

AddToAny

Share this

     

Articole recente în blog

Oamenii execută perfect ceea ce s-a programat, cu mijloace lingvistice, pe creier

NLP permite corectarea comportamentelor nedorite şi realizarea unei personalităţi integrate, autorealizate 

  
Celebrul om de ştiinţă Albert Einstein explică principiile de bază ale programării neuro-lingvistice (NLP), în special axioma fundamentală conform căreia avem întotdeauna trei posibilităţi de alegere. NPL este practică, este un set de modele, deprinderi şi tehnici de gândire şi acţiune eficientă în viaţă. Scopul NLP este de a fi util, te învaţă cum să faci să ajungi chiar la ceea ce îţi doreşti, cum să-ţi clarifici direcţia şi să acţionezi strategic, atât în viaţa profesională, cât şi în cea personală.  
   
Ce este NLP?  
Unul dintre sutele de comunicate de presă pe care le primesc lunar mi-a atras în mod deosebit atenţia. O organizaţie timişoreană organiza cursuri de programare neuro-lingvistică. Un subiect incitant care, evident, mi-a stârnit curiozitatea: cum pot fi eu programat ca om? Dorinţa de a primi răspunsuri concrete şi complete m-a determinat să-l contactez pe dl Tiberiu Felber, asistent NLP Practitioner în cadrul Centrului pentru relaţionare şi evoluţie personală ?Sistem Psi? din Timişoara. Programarea Neuro-Lingvistică (NLP), mi-a spus interlocutorul, este o metodă de modificare şi eficientizare a vieţii personale şi profesionale, a comportamentului şi a comunicării. NPL este practică, este un set de modele, deprinderi şi tehnici de gândire şi acţiune eficientă în viaţă. Scopul NLP este de a fi folositor, este despre cum să faci să ajungi chiar la ceea ce îţi doreşti, cum să-ţi clarifici direcţia şi să acţionezi strategic, atât în viaţa profesională, cât şi în cea personală. NLP îţi oferă abilitatea de a alege starea mentală, emoţională şi fizică optimă contextului respectiv. Îţi permite, de asemenea, să schimbi, să elimini sau să adopţi comportamente, după cum doreşti. Desigur că toţi ne dorim să facem lucrul acesta. Este oare posibil?  
NPL este o metodă de eficientizare a comunicării şi de modificare a comportamentului, ale cărei principii se bazează pe cunoştinţe din domeniile programării, teoriei informaţiei şi teoriei comunicării, cât şi pe cunoştinţele de psihologie normală şi clinică, având la bază ceea ce autorii numesc modalităţi sau submodalităţi senzoriale, care nu sunt altceva decât sisteme bazate pe reprezentări. Există trei modalităţi senzoriale principale: vizuală, auditivă şi kinestezică, în cadrul acestora funcţionând mai multe submodalităţi care nu sunt altceva decât forme prin intermediul cărora creierul uman precizează informaţiile. Esenţa metodei este de a-i lăsa subiectului posibilitatea de a acţiona voluntar asupra acestor sisteme de procesare psihică.   
Dincolo de cuvinte  
NLP a derivat din studierea unor personalităţi, oameni de succes din diverse domenii, care au obţinut rezultate remarcabile în carieră şi viaţa personală. Cum procedează ei când fac ceea ce fac? Şi cum reuşesc? Creierul uman poate fi comparat cu o maşină în stare de funcţiune continuă, afirmă Tiberiu Felber. Dacă punem pe cineva în condiţii de deprivare senzorială (unde nu există stimulare senzorială externă) creierul său va începe să genereze experienţe interne (fantasme). Dacă nu este solicitat în mod special, creierul va lucra oricum, dar la întâmplare, uneori în detrimentul nostru. După o zi proastă, creierul are tendinţa de a readuce în câmpul atenţiei experienţele negative din timpul zilei respective. E uşor să ne stricăm dispoziţia retrăind o experienţă neplăcută de acum trei ani. Mult mai rar ne amintim o experienţă plăcută. Ne putem autoperturba imaginându-ne nenorociri şi evenimente negative viitoare sau decepţiona în faţa unui eveniment prin crearea unor imagini mentale anticipative eronate. Asemenea lucruri se petrec dacă lăsăm creierul să lucreze la întâmplare.  
Între pozitiv şi negativ  
Fiinţa umană are o capacitate uimitoare de a învăţa. Partea bună e că ne putem însuşi rapid şi eficient o serie de lucruri. Este de-a dreptul paradoxal cum ne reamintim de fiecare dată că trebuie să ne speriem ori de câte ori vedem un şarpe. Partea negativă este că învăţăm tot atât de uşor lucruri rele, afirmă Tiberiu Felber. Modalitatea de a învăţa într-o manieră corectă şi eficientă se realizează prin aplicarea adecvată a principiului condiţionării. NLP ne ajută să ne programăm corect activitatea mentală pentru a obţine sănătate şi eficienţă.  
Scurtă istorie  
Sistemul NLP - elaborat de Richard Bandler şi John Grinder în 1976 - s-a dovedit util pentru optimizarea comportamentului (la sportivi, artişti, astronauţi) pentru perfecţionarea învăţării, medierea conflictelor, în domeniul comunicării interpersonale şi intrapersonale, ca şi în rezolvarea comportamentelor indezirabile. Practic, sunt foarte puţine domenii în care NLP să nu-şi fi adus o contribuţie considerabilă. În cadrul NPL sunt prezentate tehnici simple de autoreglare şi autoconducere ale creierului şi ale stărilor psihice, având ca obiectiv modificarea voluntară a experienţelor de care nu suntem mulţumiţi. Principiile fiind foarte simple, tehnicile NLP pot fi aplicate de orice persoană, sistemul fiind perfectibil, prin adăugarea unor inovaţii. Observând modul în care funcţionează oamenii şi calculatoatele, Richard Bandler ajunge la concluzia că oamenii funcţionează perfect, chiar dacă acest lucru nu le este lor sau altora pe plac. Ei execută perfect ceea ce s-a programat, cu mijloace lingvistice, pe creier. După opinia sa, tulburările în comportament sunt deficitare în programarea mentală. Tehnicile şi procesele grupate sub denumirea de NLP au fost ulterior perfecţionate. Promotorii NLP ca viziune sistemică în perioada anilor 1980 au fost Robert Dilts şi Todd Epstein. Modelul NLP care a rezultat a fost influenţat de teorii şi concepte anterioare: psihanaliză (Freud, Jung, Adler); hipnoterapie eriksoniană; terapia centrată pe client a lui Carl Rogers; terapia sistemică (Bateson, Watzlawick, Satir, DeShazer); terapia gestalt (Pearls); teoria învăţării (Skinner); terapiile corporale (Feldenkrais, Lowen, Reich, Yoga). Programarea neuro-lingvistică permite corectarea comportamentelor nedorite şi este un instrument eficient în realizarea unei personalităţi integrate, autorealizate, structurate. Einstein explica principiile de bază ale NLP, în special axioma fundamentală conform căreia întotdeauna avem trei posibilităţi de alegere. NLP este un domeniu cu o evoluţie şi extindere rapidă în multe domenii, principalele fiind: leadership, business, relaţii publice, resurse umane, dezvoltare personală/organizaţională, drept, psihoterapie, relaţii interpersonale, media & advertising, sănătate, educaţie, management, medierea conflictelor, marketing.  
Formarea ca practician NLP  
La ora actuală, în domeniul NLP se prezintă două perspective: o abordare completă şi sistematică (ce se întinde pe parcursul mai multor ani, trecând prin diferite grade de absolvire) şi cursuri tematice de scurtă durată (de la câteva zile la câteva săptămani, în care se asimilează anumite tehnici adaptate scopului propus, dar persoana nu devine un expert NLP).  Formarea ca practician certificat în programare neuro-lingvistică este organizată pe parcursul a 21 de zile, împărţite pe şapte module, o întâlnire pe lună de câte trei zile fiecare (vineri, sâmbătă şi duminică). Tematica este următoarea: Cum funcţionăm - Nivelurile neurologice (Gregory Bateson, Robert Dilts), baza senzorială şi interpretativă; Cum comunicăm şi ne înţelegem, conducem, negociem sau manipulăm - Rapport, Pacing and Leading verbal şi non-verbal, ascultare activă & backtracking; Cum îi putem ?citi - decodifica? pe ceilalţi - dezvoltarea acuităţii senzoriale, calibrare, sisteme de reprezentare, indicii de accesare şi predicate; Cum din limbaj putem extrage lucruri de profunzime despre persoană - Modelul Meta pentru limbaj; Cum putem să transmitem mesaje pe mai multe nivele - Modelul Milton - Limbajul hipnotic, crearea şi utilizarea metaforelor şi a analogiilor; Cum să fim strategici - formularea corectă şi atingerea scopurilor, strategia Disney, strategii (elicitare, design şi instalare), ancorarea şi tehnici de ancorare; Despre conflicte interne şi conflictele externe - modelul părţilor (?6 steps reframing?...), poziţiile perceptuale fundamentale, submodalităţi, modelul pentru eliminarea rapidă a fobiilor; Despre cum să modifici influenţele trecutului şi cum să creezi viito-  
rul - lucrul pe Linia Timpului (?In Time?, ?Through Time?, ?Change personal history?, ?A 70-a aniversare?...), Modelul S.C.O.R.E., gândirea sistemică - ecologică.   
Pentru absolvenţii formării NLP Practitioner se eliberează diplome în limba română din partea Asociaţiei Române pentru Programarea Neuro-Lingvistică - ARONLP, iar la cerere se eliberează şi diplome în limba engleză din partea International Association for Neuro - Linguistic Programming - IANLP. Iată şi cine pot fi clienţii unor asemenea cursuri: colecţionarii de succese şi cei pentru care fericirea este un hobby, cei pasionaţi de competenţă şi profesionalism, cei care vor soluţiile şi nu problemele, cei care nu sunt mulţumiţi cu mai puţin decât şi-au propus, cei care sunt conştienţi cât este de important să înveţi şi apoi, la rândul tău, să-i înveţi şi pe alţii, cei care cred că inteligenţa - fie a gândurilor, fie a emoţiilor - este un factor care modelează lumea în care trăim, cei hotărâţi să creeze ceva important şi valoros şi să-şi modeleze viaţa în aşa fel încât să-i inspire şi pe ceilalţi.   
Primul congres NLP  
Pe 27 mai, la Potsdam (Germania), odată cu inaugurarea gării centrale din Berlin, s-a ţinut şi primul congres NLP, la care au luat parte peste 200 de participanţi din mai mult de 20 de ţări şi nouă prezentatori. Cei prezenţi au avut prilejul să intre în contact cu cele mai noi şi interesante concepte NLP, cu noi abordări în privinţa tehnicilor de dezvoltare personală prin NLP. Dar cel mai important lucru a fost schimbarea accentului spre o abordare holistică a fiinţei umane, pe baza ideilor lui Ken Wilber şi Clare Graves - fundamentul celei de-a patra etape de dezvoltare a NLP.   
La lucrări a participat şi Daniel Bichiş, trainer în cadrul Competent Consulting din Bucureşti - liderul formărilor NLP de clasă business (www.succesulmeu.ro). ?Am discutat o noapte întreagă cu ceilalţi 14 membri ai noului grup de reflexie?, a declarat el la întoarcerea în ţară ?şi am ajuns la concluzia că în prezent NLP este asemeni unui fluture pregătit să iasă din cocon. Multe din ideile ce au stat la originea sa, cu 30 de ani în urmă, nu mai sunt susţinute de datele experimentale furnizate de dezvoltarea explozivă a neuroştiinţelor din ultimii 5-6 ani. De asemenea, unele dintre axiomele pe care se fundamentează pot fi reformulate, permiţând un salt cuantic similar celui făcut acum un secol, când Einstein a lărgit fizica galileeană şi a formulat teoria relativităţii. Ken Wilber, în cartea sa ŤA Brief History of Everythingť, a reuşit unificarea în plan teoretic a punctelor de vedere referitoare la conştiinţa umană şi interacţiunea sa cu lumea - lucru pe care îl încercase şi Einstein, însă pornind de la matematică şi fizică. Este timpul să desfacem NLP din învelişul limitant al trecutului şi să-i permitem să ne poarte, cu aripile sale puternice, acolo unde poate nici nu am visat vreodată că vom ajunge. În felul acesta, NLP va redeveni ceea ce a fost în anii 1980 şi 1990 ai deceniului trecut - cea mai avansată şi apreciată tehnică de dezvoltare personală, in-  
strumentul cel mai activ de depăşire a limitelor şi atingere a obiectivelor?.  
Două concepte s-au desprins a fi valorile pe care grupul le va reflecta în cea  de-a patra generaţie de NLP: etica şi calitatea. ?În ultimii ani, NLP a făcut progrese uriaşe şi se află la răscrucea spre trecerea la un nou nivel de calitate?, a declarat Karl Nielsen, preşedintele IN (International Association of NLP Institutes) şi al comitetului de organizare. ?Şi constatăm că în rândul trainerilor prezenţi la congres etica relaţiei cu clienţii este o valoare firească, ce nu a trebuit să fie impusă din exterior, dar care dă roade evidente?. Încălcarea acestor valori de către unii traineri din anterioarele generaţii a condus la o percepţie publică deformată şi limitată, NLP fiind considerat de mulţi drept un instrument de manipulare. ?Trebuie să facem distincţia dintre iluzie şi realitate?, a afirmat Ueli Frischknecht, secretar-general al IANLP (International Association for Neurolinguistic Programming), ?dintre a spune oamenilor ceea ce vor să audă şi ceea ce NLP poate cu adevărat să facă pentru ei. Căci stabilirea unui contact profund cu cineva se poate face doar pe baza încrederii reciproce şi orice intenţie de manipulare devine mult mai uşor perceptibilă atunci când eşti în raport cu cineva decât în mod obişnuit?.  Extrem de fertilă din punctul de vedere practic este introducerea în NLP a celor opt niveluri de structurare identificate de Clare Graves. ?Putem acum descrie fiecare etapă de dezvoltare organizaţională în termenii acestor niveluri şi adapta metodele NLP de intervenţie nivelului la care se află compania?, a precizat Rudolf Metzner, de la Metzner Consulting, Germania. ?Este un instrument extraordinar de diagnostic organizaţional şi de intervenţie structurată, ce permite reducerea la minim a eforturilor necesare şi accele-rarea semnificativă a schimbărilor în cadrul companiilor?. Iar Brian van der Horst (Franţa) a prezentat exemple extrem de convingătoare referitoare la efectele pe care le-a produs aplicarea acestui tip de intervenţie la companii precum European Investment Bank, Lufthansa, Hewlett Packard, McKensey, Deloitte & Touche, Siemens, Volkswagen.  
  
Despre „Sistem Psi?“  
Câţiva tineri psihologi şi psihiatri au pus în primăvara lui 1999, la Timişoara, bazele unui nou centru de consiliere şi asistenţă psihologică, aceasta din dorinţa de a răspunde cerinţelor şi nevoilor unui domeniu mult timp neglijat în România - cel al psihologiei, ne-a declarat Tiberiu Felber. Inaugurat oficial la 10 iunie 1999, centrul avea să primească denumirea de Centrul de Consiliere Psihologică ?Sistem Psi?.  În scurt timp, noua organizaţie a devenit cunoscută prin răspunsul prompt şi profesionist la fiecare solicitare, dar şi prin activitatea solidă depusă în cadrul unor cursuri de informare şi perfecţionare în domeniul psihologiei. ?Sistem Psi? vine în întâmpinarea nevoilor şi problemelor de natură psihologică cu care se poate confrunta la un moment dat fiecare dintre noi. În cadrul centrului activează o echipă de specialişti anume pregătiţi pentru a oferi servicii de calitate. Totodată, le oferă practicienilor şi studenţilor prilejul de a se perfecţiona şi forma în diferitele ramuri ale psihologiei prin organizarea de cursuri şi ateliere formative în colaborare cu asociaţii şi instituţii de profil, naţionale şi internaţionale, printre care se numără: Federaţia Română de Psihoterapie, Asociaţia de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană,  Asociaţia NLP Interactiv, Centrul de Focusing Budapesta, Institutul de Focusing New York, Asociaţia Română de Ştiinţe Cognitive, Societatea Română de Psihoterapie Experienţială, Asociaţia Română de Psihoterapia Familiei şi a Cuplului.   
„Sistem Psi“ îşi are sediul pe str. Petre Rămneanţu nr. 37, fostă Oltul, zona Piaţa Crucii, tel. 0256-498 235,  0723-288825, e-mail: nlp@sistempsi.ro, iar programul de lucru este de lunea până vinerea între orele 10 şi 20.
AGENDA nr. 29/22 iulie 2006
No votes yet

talmaciri

Visitors

  • Total Visitors: 1128522
  • Unique Visitors: 24664
  • Since: Vin, 06/26/2020 - 13:05

Vizitatori din data de 8 mai 2014

Flag Counter

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.