proprii

AddToAny

Share this

     

Articole recente în blog

Ordinul lui Melchisedec, prezent şi în România

Arădenii pătrund în organizaţii despre care noi nu am auzit vreodată 

Aradul e fruntea  
Cel puţin din punct de vedere al accesului la informaţii, românii se află în rând cu lumea bună. Ei pătrund însă şi în organizaţii despre care cei mai mulţi dintre noi nu au auzit vreodată, ori cunosc prea puţine lucruri. Doar întâmplarea face să aflu că în oraşul de pe Mureş, Arad, există nu mai puţin de trei membri ai Ordinului lui Melchisedec, dintre care unul este o cunoştinţă mai veche a cititorilor noştri şi anume dl dr. Aurelian Curin, specialist în reiki şi membru al World Light Fellowship (W.L.F.). Domnia-sa a acceptat să ridice puţin vălul de mister care acoperă, cel puţin în mintea noastră, Ordinul lui Melchisedec. Poate fi contactat la e-mail clairseeker@rdslink.ro (prin care se pot obţine informaţii despre cursurile de iniţiere în Ordinul lui Melchisedec, reiki, terapii complementare etc.). Dar să o luăm pe rând.  
Regele Dreptăţii  
Melchisedec l-a binecuvântat pe Avraam, părintele comunităţii religioase, care a devenit important în diverse religii pentru iudaici, creştini sau musulmani. Avraam i-a dat lui Melchisedec  zeciuială, dijmă, lucru ce semnifică o mare importanţă deoarece acesta nu era obligat, el fiind iudeu şi făcând parte din preoţii care erau descendenţii lui Aron. Melchisedec  este Regele Păcii sau regele Salemului (melech ha shalom) şi semnifică Regele Dreptăţii (Melech ha zedech). El este preot şi rege. Nu are tată sau mamă, iar Biblia nu îi acordă nici o legătură cu vreuna din spiţele celor 12 familii enumerate în ?Cartea sfântă?. El nu are familie, nu îi sunt descrişi părinţii pământeni, viaţa sa nu a fost finalizată prin moarte niciodată (aici, ?Biblia?, deşi descrie amănunţit fiecare familie şi tribul respectiv, spunând, de regulă, durata de viaţă a fiecăruia dintre membrii importanţi, nu face nici o referire la Melchisedec), ci el rămâne preot pentru totdeauna. Semnificaţia ultimului cuvânt este de importanţă majoră deoarece arată existenţa spirituală a lui Melchisedec  chiar şi în zilele noastre.  
Fragmentele găsite în peştera numărul 11 de la Qumran îl plasează pe Melchisedec într-o poziţie extrem de înaltă în teologia eseniană. El este asociat cu ultima judecată divină. Iisus, spune dr. Curin, a fost uns ca şi mare preot de către Dumnezeu. Salvarea este Dumnezeu, iar Preoţia Superioară a lui Iisus Christos este identică cu Preoţia lui Dumnezeu, cel care l-a trimis pe unicul său fiu în lume. Iar această preoţie a fost efectuată după eternul, veşnicul Ordin al lui Melchisedec, astfel că Isus Christos devine cel mai mare Preot Superior, care ne reprezintă şi ne prezintă perfecţi în faţa lui Dumnezeu. Astfel, marea căutare a omului ia sfârşit, iar eterna întrebare care dăinuie de veacuri ?Cum ne putem apropia de Dumnezeu?? are doar un singur răspuns, aşa cum este el dat în ?Cartea sfântă?, prin Iisus Christos, Regele Drepăţii, Preot al celui Preaînalt, după tradiţia Ordinului lui Melchisedec. 
Organizaţia  
Ordinul lui Melchisedec a avut diverse forme în diferite civilizaţii ale Pământului. Melchisedec, menţionat în ?Vechiul Testament?, a făcut parte din numeroase Şcoli ale Misterelor de-a lungul istoriei omenirii (ca membru al acestora a scris ?Cartea lui Iov?, a înfiinţat Şcoala Profeţilor şi anticul Ordin al Esenienilor). Melchisedec este reprezentarea divină care a instruit toţi marii iniţiaţi: Hermes Trismegistos, Orfeu, Pitagora, Moise, Platon, Zoroastru, Buddha, Isus. Doar el poate dărui ultimele nivele ale adevăratei iniţieri. Aproape toţi preoţii şi păstorii din tradiţia creştină au fost hirotonisiţi în Ordinul lui Melchisedec, chiar şi un citat din ?Biblie? ajutând la stabilirea acestui lucru: Evrei 6: 19-20: ?Nădejdea pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând dincolo de catapeteasmă. Unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, fiind făcut arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec.? 
Iniţierile  
Există trei tipuri de iniţieri înainte de a fi hirotonisit ca Preot al lui Melchisedec. Botezul Luminii este primul tip, fiind vorba de o antică ceremonie de conectare cu Divinitatea şi cu familia divină din care face parte fiecare fiinţă umană. Are drept scop deschiderea oamenilor direct spre Dumnezeu, spre Sinele lor superior şi ghidările lor, creând astfel o legătură energetică şi conştientă între Microcosmos şi Macrocosmos. Deoarece această legătură divină poate ajuta o persoană să câştige un sentiment mai puternic de dragoste şi calm, acest tip de iniţiere este indicat copiilor, bolnavilor şi celor care vor să devină mai stăpâni pe sine. Iniţierea în Ordinul lui Melchisedec, al doilea tip de iniţiere, reprezintă primul pas în care, printr-o ceremonie spirituală tipică, se accesează câmpul energetic al iniţiatului prin punerea în legătură cu energia specifică a lui Melchisedec. Astfel, noul iniţiat va putea efectua tratamente cu mâna sau chiar la distanţă, pentru el sau pentru alte persoane, fără a fi nevoit să devină Preot al lui Melchisedec. 
Hirotonisirea  
Iniţierea în Preoţia lui Melchisedec  sau, pe scurt, Hirotonisirea ca preot al lui Melchisedec  ? este cel de al doilea şi ultimul pas în care fostului Iniţiat în Ordin i se deschide mai larg uşa cunoaşterii, el fiind instruit în diverse ceremonii sacre specifice datoriei sale.  El devine astfel un Preot legal, care poate îndeplini toate atribuţiile sale (realizarea de tratamente cu mâna sau fără ajutorul acesteia, oficierea diverselor slujbe - liturghia, binecuvântări, ceremonii funerare, ceremonii matrimoniale, rugăciuni). Noul preot este singurul îndreptăţit de a iniţia alte persoane. La finalul acestui pas important, Iniţiatul în Preoţia lui Melchisedec  va primi manualul Preotului, o sticluţă cu mir ? pentru a oficia diverse slujbe, cartea după care va preda mai departe noţiunile pe care le-a primit la rândul său şi el, o scrisoare de bun venit, o scrisoare de recomandare în care se specifică că noul Iniţiat a fost hirotonisit legal ca şi Preot în Ordinul lui Melchisedec, alături de un certificat care atestă calitatea de membru al W.L.F.  
   
   
   
Despre W.L.F.  
World Light Fellowship (W.L.F.) este o organizaţie non profit, cu statut de biserică non-denominaţională, înregistrată în statul New York şi recunoscută de guvernul Statelor Unite. Această  organizaţie spirituală are filiale în USA, Canada, Ungaria, Belize, Singapore, Panama, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă şi România (dr. Aurelian Curin fiind director al filialei româneşti).  
Scopul acestei organizaţii spirituale este de a oferi un suport legal pentru iniţierea în Ordinul lui Melchisedec , de a-i ajuta pe toţi cei interesaţi să devină hirotonisiţi ca Preoţi ai lui Melchisedec , de a oferi totodată noi învăţături spirituale desprinse din negura timpurilor, de a acţiona ca un liant pentru a realiza conceptul de ?intercredinţe? (adică realizarea faptului că Divinul este o parte importantă, de neînlocuit, a vieţii umane, care se manifestă în cele mai diverse moduri). În acest sens, conceptul de mai sus este înţeles ca o unificare a tuturor religiilor, ca o întoarcere spre Dumnezeu indiferent de numele dat acestuia de diverse popoare. Trebuie înţeles, spune dl dr. Curin, faptul că toţi suntem fiii aceluiaşi Dumnezeu, indiferent de culoarea pielii, educaţia primită sau diferenţele interculturale. Pe lângă acest scop nobil, mai trebuie menţionată şi lupta pentru recunoaşterea şi acceptarea calităţilor umane şi conştientizarea posibilităţilor proprii. Organizaţia devine ast-fel un martor al ascensiunii   
spirituale individuale ce facilitează îndeplinirea planului Divin pe Pă-mânt.   
W.L.F. are trei învăţături de bază. Prima este intercredinţa (credinţa într-un singur Dumnezeu, care a lucrat într-o varietate de forme de-a lungul istoriei omenirii), cea de-a doua este Christos universal, iar ce-a de-a treia, îndepărtarea fricii şi superstiţiei. 
AGENDA nr. 39/27 septembrie 2003
Your rating: None Average: 8.5 (6 votes)

talmaciri

Visitors

  • Total Visitors: 1132735
  • Unique Visitors: 24743
  • Since: Vin, 06/26/2020 - 13:05

Vizitatori din data de 8 mai 2014

Flag Counter

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.